ธีระ ห่วงเด็กไทยลืมมรดกของชาติ คลั่งเกาหลี-ร้องขับเสภาแม้แต่ร้องเพลงลูกกรุงไม่เป็น

ปองพล
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว

สัพเพ สัตตา สัตว์ท่านทั้งหลายอย่าได้มีความโกรธแก่กันเลย

เราควรเมตตากรุณาต่อกัน เพื่อให้โลกนี้เป็นแดนสวรรค์ แดนของมนุษย์ผู้ยื่นความสุขและความดีแก่กัน

ปัจจุบัน ผมเปลี่ยนไปแล้วเมื่อครั้ ...

42 บทวิจารณ์  |  22,807 คนอ่าน
12
 ธีระ  ห่วงเด็กไทยลืมมรดกของชาติ  คลั่งเกาหลี-ร้องขับเสภาแม้แต่ร้องเพลงลูกกรุงไม่เป็น