รูป เครื่องดนตรีสากล แซกโซโฟน

จูปิเตอร์
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว

แซ็กโซโฟน (Saxophone) เครื่องดนตรีในตระกูลแซ็กโซโฟนสร้างขึ้นโดย อดอล์ฟ แซก (Adolph Sax) แห่งเมืองบรัสเซล (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อปี ค.ศ. 1840 ใช้กำพวดที่มีลิ้นเดี่ยว เหมือนอย่างปี่คลาริเ ...

75 บทวิจารณ์  |  82,882 คนอ่าน
124
เครื่องดนตรีสากล   แซกโซโฟน