คำพ่อสอน

teenjook
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯวันที่ 27 ตุลาคม 2516

7 บทวิจารณ์  |  31,342 คนอ่าน
11
คำพ่อสอน