แนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้

แก้ปัญหาด้วย นอกจากนี้หากทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสเรื่องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปปฏิบัติ เชื่อว่าเหตุการณ์ภาคใต้จะดีขึ้น

ประเภท: อื่นๆ ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 10 คนอ่าน: 6,858
จากเพื่อนหรือฟอร์เวิร์ดเมล์
โดย: nongppppp
มากกว่า 4 ปีที่แล้ว
13
แนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: อื่นๆ