คลิป BTR - 3E1 น้องใหม่ยานเกราะ ทบ.ไทย

รายละเอียด :

ความเป็นมา ในปี ๒๕๓๘ ทบ. กำหนดให้ใช้ยานเกราะล้อยางเป็นยานยนต์หุ้มเกราะในอัตราของหน่วย ร.๒ รอ. และ

ร.๒๑ รอ. และได้กำหนดแผนนโยบายเสริมสร้างกำลังกองทัพปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๙ โดยกำหนดแผนพัฒนาหน่วย ให้มี

การปรับการจัดหน่วย ร.๒ รอ. และ ร.๒๑ รอ. ไปสู่อัตราการจัดหน่วย กรม ร.(ก.) ตามขีดความสามารถด้านงบประมาณ

แต่เนื่องจากโครงการจัดหายานเกราะล้อยางมาใช้งานนั้น ต้องใช้งบประมาณสูง ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการ

ตลอดมา จนกระทั่งเวลาผ่านไป ๑๕ ปี ทบ. จึงเริ่มได้รับยานเกราะล้อยาง ๘x๘ BTR - 3E1 มาประจำการ ซึ่งปัจจุบัน

ผู้ผลิตได้ส่งมอบให้กับ ทบ. แล้ว จำนวน ๑๔ คัน ส่วนอีก ๘๗ คัน จะดำเนินการส่งมอบเป็นงวด จำนวน ๓ งวด

โดยสามารถส่งมอบได้ครบ ๑๐๑ คัน ใน ม.ค.๕๕ ซึ่ง ทบ. ได้กำหนดให้ประจำการที่หน่วย ร.๒ พัน.๑ รอ. จำนวน ๙๖ คัน

ส่วนที่เหลืออีก ๕ คัน แจกจ่ายให้กับ ศร. จำนวน ๓ คัน และ รร.สพ.สพ.ทบ. จำนวน ๒ คัน

ประเภท: อื่นๆ ชนิด: คลิป
บทวิจารณ์: 20 คนอ่าน: 28,876
จากเพื่อนหรือฟอร์เวิร์ดเมล์
โดย: neo_nazis
มากกว่า 4 ปีที่แล้ว
27
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน