รูป ยอดเลียบลวกกะทิ !! เมนูคนยาก

ต้นเลียบ ในภาษาบาลีเรียกว่า “ต้นปิปผลิ” หรือ “ต้นปิลกฺโข” (พระคัมภีร์อภิธานนัปปทีปิกา) ไม้เลียบเป็นพืชที่จัดอยู่ในสกุล Ficus lacor วงศ์ Moraceae มีชื่อพื้นเมืองที่เรียกกันต่างไปในแต่ละท้องถิ่นของไทย คือ ไกร (กรุงเทพฯ), ผักเลือด, เลียบ (ภาคกลาง), ผักฮี, ผักเฮือก, ผักเฮือด (ภาคเหนือ), ผักเฮียด (ภาคอีสาน) ส่วนทางเพชรบุรี เรียกว่า ผักไฮ, ประจวบคีรีขันธ์ เรียกว่า ไทรเลียบ และนครราชสีมา เรียกว่า โพไทร เป็นต้น

ประเภท: ธรรมชาติ ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 54 คนอ่าน: 8,822
โดย: น้องสุ
มากกว่า 4 ปีที่แล้ว
174
ยอดเลียบลวกกะทิ !! เมนูคนยาก
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน