แนะนำอุปกรณ์ไฮเทค 11 ชิ้น...ควันหลงจาก CES 2011 (มหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค : สหรัฐอเมริกา)

วันนี้นำอุปกรณ์ที่มีแนวโน้มเป็นสีสันให้แก่อุตสาหกรรมไอทีในอนาคต ทั้งหมดล้วนมีโอกาสเปลี่ยนโฉมชีวิตประจำวันของชาวไซเบอร์ในภายหน้า ซึ่งเชื่อว่าจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในปีต่อไป

ประเภท: เทคโนโลยี ชนิด: อื่นๆ
บทวิจารณ์: 30 คนอ่าน: 17,941
โดย: มหัศจรรย์แห่งรัก
มากกว่า 4 ปีที่แล้ว
89
แนะนำอุปกรณ์ไฮเทค 11 ชิ้น...ควันหลงจาก CES 2011 (มหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค : สหรัฐอเมริกา)
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน