การทดลองของมนุษย์ตัวเล็กๆ ก่อเกิดผลอันยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์ทั้งมวล..เกรเกอร์ โจฮันต์เมลเดล

เมนเด ลสามารถไขความลับการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานโดยที่ในสมัยนั้นยังไม่มีการค้นพบสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอ ยีน หรือ โครโมโซมแต่อย่างใด

ประเภท: เทคโนโลยี ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 19 คนอ่าน: 12,724
โดย: ธุลีดิน
มากกว่า 4 ปีที่แล้ว
64
การทดลองของมนุษย์ตัวเล็กๆ ก่อเกิดผลอันยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์ทั้งมวล..เกรเกอร์ โจฮันต์เมลเดล
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน