คลองน้อย เสน่ห์แสงหิ่งห้อยและน้ำใจไมตรี

บ้านคลองน้อย มี ต้นจาก อยู่บริเวณสองฝั่งคลองและในป่าชายเลน เจริญเติบโตได้ทั้งในน้ำกร่อย และน้ำเค็ม นอกจากนัน้ยังมี หิ่งห้อย ที่เป็นแมลงขนาดเล็ก ชอบอาศัยอยู่ตามใบไม้ ออกหากินในเวลากลางคืน

ประเภท: ท่องเที่ยว ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 26 คนอ่าน: 5,964
โดย: แมวตาเพรช
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
68
 คลองน้อย เสน่ห์แสงหิ่งห้อยและน้ำใจไมตรี
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน