รูป ทหารไทยในสงครามเวียดนาม

ขอสดุดีแด่ทหาร หาญกล้าผู้สละชีพและผู้ได้ รับบาดเจ็บ จากสงคราม เพื่อ ปกป้องชาติศาสนา พระมหากัษัตริย์ เพื่อ มิให้ ทฤษดี โดมิโน่ รุกมาถึงแผ่นดินไทยcedit รูปภาพ จากคุณ อ้ายทิด...และ nationreligionking.com และ google.com

ประเภท: สงคราม ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 56 คนอ่าน: 30,075
จากเพื่อนหรือฟอร์เวิร์ดเมล์
โดย: neo_nazis
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
41
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน