ความหลัง ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ

พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ มาจัดแสดงไว้ที่พระตำหนักวังสวนกุหลาบ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2542

ประเภท: ท่องเที่ยว ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 15 คนอ่าน: 7,290
โดย: แมวตาเพรช
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
44
ความหลัง ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน