รอบรู้วิทยาศาสตร์ 1 ตอน เคมีรอบตัว

เคมี คือ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราและเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลา เคมีเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในการดำรงชีวิต

ประเภท: วิทยาศาสตร์ ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 33 คนอ่าน: 16,139
โดย: SNAP_MAN
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
67
รอบรู้วิทยาศาสตร์ 1 ตอน เคมีรอบตัว
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน