อันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 2553

ประเภทมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ (Humanity and Social Science Rangking) มีมหาวิทยาลัยไทยผ่านเกณฑ์ 24 มหาวิทยาลัย มีคะแนนเรียงตามลำดับดังนี้

Tag:
ประเภท: อื่นๆ ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 25 คนอ่าน: 30,804
โดย: mominoza
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
27
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน