รวมข้อสอบเข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาล ข้อสอบ, เข้า

รวมข้อสอบเข้า ม.1 สำหรับโรงเรียนรัฐบาล มี 5กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
1.ภาษาไืทย
2.คณิต ศาสตร์
3.สังคมศึกษา
4.วิทยาศาสตร์
5.ภาษาอังกฤษ

ทั้งหมดรวม 92 ข้อ ทุกข้อผ่านการคัดเลือก

ประเภท: อื่นๆ ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 1 คนอ่าน: 114,069
โดย: 2604
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
0
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน