คลิป ปฏิบัติการยึดทำเนียบขาว รัสเซียปี 1993

เหตุการณืวุ่นวายของพวกนิยม คอมมิวนิสต์ ที่ใช้ทำเนียบรัฐบาลเก่าของ โซเวียต เป็นที่บัญชาการของการจลาจลทำให้มีเหตุการณ์นองเลือด

ประเภท: อื่นๆ ชนิด: คลิป
บทวิจารณ์: 2 คนอ่าน: 6,149
จากเพื่อนหรือฟอร์เวิร์ดเมล์
โดย: neo_nazis
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
1
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน