การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475

การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 คือการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475

ประเภท: การเมือง ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 14 คนอ่าน: 14,471
โดย: pak6639
มากกว่า 4 ปีที่แล้ว
20
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน