รูป สักยันต์ ( Thai Tattoos )

367...ยันต์
เส้นที่ขีดลากไปมานอกยันต์นั้น หมายถึง สายรกของพระพุทธเจ้า ส่วนเส้น
ที่อยู่ภายในยันต์ เรียกว่า กระดูกยันต์ ยันต์มีหลายแบบต่างๆ กันไป เช่น

•ยันต์กลม มีความหมายว่าเป็นพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า ทางศาสนาพราหมณ์
หมายถึงพระพักตร์ของพระพรหม
•ยันต์สาม เหลี่ยม มีความหมายว่าเป็นพระรัตนตรัย หรือภพทั้งสาม
ส่วนทางศาสนาพราหมณ์ให้ความหมายว่าเป็นพระเป็นเจ้าทั้ง 3 ของพราหมณ์ คือ
พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์
•ยันต์สี่เหลี่ยม มีความหมายว่าเป็นทวีปทั้งสี่ หรือธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
•ยันต์รูปภาพ มีทั้งรูปภาพ เทวดา มนุษย์ และสัตว์ต่างๆ ส่วนความหมาย
ก็อยู่ในตัวของรูปภาพนั้นๆข้อมูลอ้างอิง ยันต์

http://thai-magictattoo.spaces.live.com/
http://www.bp.or.th/webboard/index.php?topic=1485.0
http://www.mahamodo.com/modo/cabalistic_writing/cabalistic_writing_menu.asp
http://www.baanmaha.com/community/archive/index.php/t-26038.html

ประเภท: ศิลปะ ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 55 คนอ่าน: 279,936
โดย: pjim99
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
50
สักยันต์ ( Thai Tattoos )
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน