สวาซิแลนด์:กษัตริย์เลือกพระชายาจากสาวบริสุทธิ์ในระบำต้นกก

“ไม่เคยอายที่ใครจะดูถูกเหยียดหยามเราอย่างไร
เราก็คือเรา เรามีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีสืบทอด
จากบรรพชนซึ่งเราต้องหวงแหนและส่งต่อไป
ยังรุ่นลูกรุ่นหลาน”

ประเภท: สังคม ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 18 คนอ่าน: 46,033
โดย: หลวงศรียศ
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
56
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: สังคม