หนี้สิน.. หนี้กรรมของพวกเรา..และกรรมเก่าของพระพุทธองค์...

หนี้กรรมในเรื่อง หนี้สิน นี้เป็นการติดค้างเฉพาะทัพย์สมบัติเท่านั้น แต่หนี้กรรม นั้นคือเรื่องทุกเรื่องที่เราได้ทำไว้กับคนอื่น ไม่ว่าจะทำไว้ทางกาย วาจา หรือใจก็ตามไม่ว่าจะด้วยเจตนาบริสุทธิ์ หรือไม่บริสุทธิ์ก็ตามหากเรากระทำไปแล้วมีผลกระทบต่อผู้อื่น สักวันหนึ่งเราต้องชดใช้ อย่างแน่นอน เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น ยังไงกฏแห่งกรรมก็มีวิธีการให้เราต้องชดใช้คืนได้อย่างยุติธรรมและไม่ขาด ไม่เกินเสมอ ลองมาติดตามเรื่องราวตอนนี้ดูกันนะคะ...

ประเภท: ศาสนา ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 19 คนอ่าน: 13,252
ผู้โพสเขียนหรือทำขึ้นมาเอง
โดย: เด็กเทพฯ
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
43
หนี้สิน.. หนี้กรรมของพวกเรา..และกรรมเก่าของพระพุทธองค์...
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน