รูป .... เทพีเสรีภาพ : Statue of Liberty

เทพีเสรีภาพ เป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก แต่บางคนอาจคิดว่าเป็นแค่ อนุสาวรีย์ ขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งความจริงแล้ว อนุสาวรีย์ แห่งนี้ เป็นเสมือนหอคอยสูงๆ เช่น หอไอเฟล ของฝรั่งเศส แต่มีประติมากรรมขนาดยักษ์ หุ้มห่ออยู่นั่นเอง

ประเภท: อื่นๆ ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 31 คนอ่าน: 22,434
จากเพื่อนหรือฟอร์เวิร์ดเมล์
โดย: Yada
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
62
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: อื่นๆ