รูป ภาพ สงคราม ไทย-ลาว เขมร เวียดนาม(อาวุธจากรัสเซีย??)

ไม่มีใคร(ชาติ) ไหนที่อยากเข้าสู่สงคราม
ในทางเดียวกันเมื่อมีการสู้รบ ก็ไม่มีใคร
ที่อยากเป็นผู้แพ้และสูญเสีย ... ไม่มีใครกล่าวเอาไว้ แต่ผู้เขียนกล่าวเอง

Tag:
ประเภท: ธุรกิจ ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 46 คนอ่าน: 191,151
โดย: ปองพล
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
57
ภาพ สงคราม ไทย-ลาว เขมร เวียดนาม(อาวุธจากรัสเซีย??)
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน