ประวัติ เกาะสีชัง ตอนจบ*

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้เสด็จประพาสเกาะสีชัง
เป็นการถาวรหลายครั้ง ได้เสด็จประทับอยู่ที่เกาะแห่งนี้แต่ละครั้งเป็นเวลานานๆ เริ่มแต่ปี
พุทธศักราช ๒๔๓๑ เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ทรงพระประชวร

ประเภท: สังคม ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 22 คนอ่าน: 8,929
โดย: caty
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
84
ประวัติ เกาะสีชัง ตอนจบ*
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: สังคม