รูป พวงมาลัย ดอกไม้สด ค่ะ

♣♣ การกำเนิดมาลัยไม่ปรากฏชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่หลักฐานที่พอจะอ้างอิงถึง คือพระราชนิพนธ์เรื่องราชพิธี 12 เดือน ในสมัยสุโขทัย ที่พระร่วงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ความตอนหนึ่งกล่าวถึง ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศ พระสนมเอก ว่าเป็นผู้มีฝีมือในการประดิษฐ์ดอกไม้สดเป็นเลิศ ได้ประดิษฐ์โคมลอยด้วยดอกไม้ ใบไม้สด เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทุกรัชกาล งานฝีมือด้านการประดิษฐ์ดอกไม้เป็นที่ขึ้นชื่อ และมีวิวัฒนาการอย่างมาก มีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนรูปแบบและลวดลาย สีสันใหม่ๆที่งดงามมากขึ้น โดยเฉพาะ ในสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง ทรงส่งเสริมการทำดอกไม้และโปรดการร้อยมาลัย ด้วยดอกไม้และใบไม้ต่างๆจึง เกิดลวดลายต่างๆมากมาย เพื่อใช้ประกอบในงานพิธีและพระราชพิธีต่างๆ สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ♣♣

ประเภท: ศิลปะ ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 79 คนอ่าน: 289,836
โดย: น้องสุ
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
111
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน