คลิป แนะนำโรงเรียนไกลกังวล และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โรงเรียนวังไกลกังวล ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลมีพระบรมราชาณนุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2481 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาวังไกลกังวล ซึ่งมีอยู่จำนวนมากแต่ไม่มีสถานที่เล่าเรียน มีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ที่ได้พระราชอุปการะค่าใช้จ่ายจากเงินพระราชกุศลเป็นรายปี

ประเภท: สังคม ชนิด: คลิป
บทวิจารณ์: 6 คนอ่าน: 19,065
โดย: kataypooh
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
11
แนะนำโรงเรียนไกลกังวล  และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: สังคม