เรียนรู้ภาษาเวียดนาม

มาเรียนรู้กันครับเป็นการเก็บไว้เป็นความรู้
อันเกิม-กินข้าว
อันโซย-กินข้าวเหนียว
อันเกิมเจือ-กินข้าวยัง
อันเกิมคง-กินข้าวมั้ย
คงอัน-ไม่กิน
อันหย่ย-กินแล้ว
อ๋วงนึก-ดื่มน้ำ
อ๋วงเสือ-ดื่มนม
ดีถัง-ตรงไป
บ่า-ย่า/ยาย
อง-ปู่/ตา
แหมะ-แม่
โบ๋หรือบา-พ่อ
โก-อาผุ้หญิง
เก่า-น้าผู้ชาย
อัน-พี่ชาย
จิ-พี่สาว
แอม-น้อง(ทั้งชายหญิง)
หยี่-น้าผุ้หยิง
บั๊ก-ลุง/ป้า
เนื๊อก-ประเทศ
เนือก เหวียดนาม-ประเทสเวียดนาม
เตี่ยง -ภาษา
กาเฝ่-กาแฟ
จ๋อ-สุนัข
บ่อ-วัว
เจา-ควาย
นับเล็ขครับ
1-โหมด
2-ไฮ
3บา
4.โบ๋น
5นำ
6-เสา
7-ไบ่
8-ต๋าม
9-จิ๋น
10.เหมื่อย
15-เหมื่อยลาม
20-ไฮจุก/ไฮเหมื่อย
25-ไฮเหมื่อยลาม
ดีเว่-กลับบ้าน
ดีตั๋ม-ไปอาบน้ำ
เอ๋อเดา-ที่ไหน
กึ๊ด-อุจจาระ
กั๊ด-ตัด
บาวเหยี่ยว-ราคาเท่าไหร่
ซินโหล่ย-ขอโทษ
จ่าว-สวัสดี
จ่าว บ่า-สวัสดีคุณย่า/ยาย
หย่ะ-ครับ/คะ
โตย-ฉัน
โตงเทืองห์แอม-ผมรักคุณ
อันเอียวแอม-พี่รักน้อย
อัน-พี่ชาย
เมาๆ-เร็วๆ
หยอ-เล็ก
เว่ย่ะ-กลับบ้าน(เหมือนดีเว)
เว่-บ้าน
งอนหลำ-อร่อย
คงงอน-ไม่อร่อย
แดปหลำ-สวยมาก

งั้นเอาไว้แค่นี้ก่อน

Tag:
ประเภท: อื่นๆ ชนิด: อื่นๆ
บทวิจารณ์: 23 คนอ่าน: 82,109
โดย: คนรักชาติไทย
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
9
เรียนรู้ภาษาเวียดนาม
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: อื่นๆ