บ้าเกาหลี แล้วไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเดือดร้อนจริงหรือ

สัพเพ สัตตา สัตว์ท่านทั้งหลายอย่าได้มีความโกรธแก่กันเลย

เราควรเมตตากรุณาต่อกัน เพื่อให้โลกนี้เป็นแดนสวรรค์ แดนของมนุษย์ผู้ยื่นความสุขและความดีแก่กัน

ปัจจุบัน ผมเปลี่ยนไปแล้วเมื่อครั้งที่ผมอคติก็เพราะเพียงความรักชาติ อิจฉาที่วัยรุ่นไม่รักษาประเพณีวัฒนธรรม

แต่ เมื่อมองความเป็นจริงแล้ว เรากำลังหลงผิด โลกนี้ขีดแคบเพราะพรมแดน แต่หาได้ต่างกันใหม่ ทุกคนล้วนปรารถนา ความดีและความเมตตาต่อกัน ต่างเกลียดทุกข์เกลียดความไม่ดีสิ่งไม่ปรารถนาเหมือนกัน

อย่ากระนั้นเลย พวกเราจงมาตั้งอยู่ในศีลในธรรม นำเอาพระรัตนตรัยหรือศาสดาของท่านเป็นที่บูชา

หมั่นส้รางความดีแก่กัน ลองคิดพิจารณาให้มากๆ

เพราะแท้จริงแล้ว สิ่งที่เราควรทำมากกว่าสิ่งใดก็คือ ความดีและละความชั่ว กิเลสทั้งหลาย

มาเถิดมาเลิกอคติต่อกันมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ชีวิตที่มีแต่ให้ความดีความเมตตา หยิบยื่นโอกาสเปิดใจแก่กัน

ขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย

สาธุครับ ^^

ประเภท: ธุรกิจ ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 51 คนอ่าน: 16,468
จากคอมพิวเตอร์ของผู้โพส
โดย: ปองพล
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
26
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน