เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ขอให้ท่าน ได้นำแนวพระราชดำริ ของพระองค์ มาเป็นหลักในการปฏิบัติตน ทำให้เกิดผลดีต่อท่าน และสังคม

Tag:
ประเภท: สังคม ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 14 คนอ่าน: 136,187
โดย: SNAP_MAN
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
54
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: สังคม