มหาภารตะยุทธ

มหากาพย์ภารตยุทธ..นี้เป็นวรรณกรรมยิ่งใหญ่
หนึ่งในสองของอินเดียมาแต่โบราณ...
หนึ่งนั้นคือรามายณะ...หรือ รามเกียรติ์ อันแพร่
หลายขจรขจายไปทั่วเอเชียอาคเนย์
และหนึ่งคือ มหาภารตยุทธ ที่จะเป็นเอกเฉพาะ
ในดินแดนชมพูทวีปเองเท่านั้น

Tag:
ประเภท: อื่นๆ ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 21 คนอ่าน: 31,655
โดย: สิงห์คะนองนา
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
20
มหาภารตะยุทธ
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน