องค์หริภา ประทานภาพฝีพระหัตถ์ แสดงคู่ผลงาน นศ.ศิลปากร

พระ เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ เข้าร่วมในงานการแสดงนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ของคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2551 ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนิน พร้อมทั้งเสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดการแสดงนิทรรศการในวันที่ 9 มี.ค.นี้ด้วยสำหรับผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ที่ทรงพระกรุณาประทานมาจัดแสดงภายใต้ชื่อ “Hustler and Fido” โดยทรงใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 75 X 50 ซม. ซึ่ง Hustler เป็นรถยนต์ Hummer รถยนต์คู่พระทัยของพระองค์ ส่วน Fido เป็นชื่อยอดนิยมของสุนัข ซึ่งมาจากคำว่า Fidelity ที่ แปลว่าความซื่อสัตย์ ทั้ง รถยนต์และสุนัขเปรียบดังเป็นเพื่อนที่รู้ใจ สหายผู้ ซื่อสัตย์และผู้ร่วมงานที่มีความหมายของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ส่วนนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ฯที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้มีผลงานศิลปกรรมกว่า 160 ชิ้น จากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 84 คน ในแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยมีแนวความคิดที่แตกต่างกันไปตามจินตนาการสร้างสรรค์ กลั่นกรองมาจากความสามารถของนักศึกษาในขั้นต้นจนถึงขั้นสุดท้าย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการนี้ได้ทุกวันยกเว้นวันพุธ ระหว่างวันที่ 9-29 มี.ค. ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เวลา 10.00-19.00 น.

Tag:
ประเภท: สังคม ชนิด: ข่าว
บทวิจารณ์: 10 คนอ่าน: 11,299
โดย: palrak
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
15
องค์หริภา ประทานภาพฝีพระหัตถ์ แสดงคู่ผลงาน นศ.ศิลปากร
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: สังคม