เพลงกำเมือง

มาฟังเพลงกำเมือง ตวยกั๋นครับ
ไผมีเพลงอะหยังเอามาลงไว้ฟังตวยกันเน้อ

เพลงคำเมืองส่วนใหญ่จะมีทำนองที่อ่อนช้อย เวลาที่ฟังมีเครื่องดนตรีพื้นเมือง และคนร้องที่ใช้จังหวะ สำเนียงเสียงร้องเป็นคำพื้นเมืองทางเหนือ

(ป.ล. ใครมีเพลงพื้นเมืองของภาคอื่นๆเอามาแบ่งกันฟังบ้างนะ)

ประเภท: เพลง ชนิด: อื่นๆ
บทวิจารณ์: 8 คนอ่าน: 29,649
โดย: yamano
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
10
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน