รูป ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช หามาเพิ่มให้แล้ว.......จ้า

ทรงผนวช
ด้วยที่ทรงเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะทรง ผนวช เพื่อที่จะ ทรงมีโอกาสได้ คุ้นเคยใกล้ชิด พระธรรม คำสั่งสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสนอง พระคุณพระราชบุพการี ตามคตินิยมของไทยอีกด้วย ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้ กราบบังคมทูล ขอรับเป็นภาระ ในการตระเตรียม พระราชพิธีผนวชทั้งหมด
พระราชพิธีดังกล่าว ได้ถูกจัดขึ้น ในวันที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2499 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี สมเด็จพระสังฆราช (หม่อมราชวงศ์ชื่น นพวงศ์ฉายา สุจิตโต ป. 7) วัดบวรวิหาร ทรงเป็นองค์อุปัชฌายะ และถวายศีล พระศาสนโสภณ เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระวันรัตน์ เป็นพระอนุศาสนาจารย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับถวาย สมญานาม ว่า ภูมิพโล
ตลอดระยะเวลา 15 วัน (ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน) ที่ทรงอยู่ใน เพศบรรพชิตนั้น ทรงประทับอยู่ ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร และได้ทรงบำเพ็ญวัตรปฏิบัติ เยี่ยงภิกษุทั้งหลาย ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการเสด็จ ออกรับบิณฑบาต จากชาวบ้านทั่วไป หรือการปฏิบัติสังฆกิจต่างๆ อย่างเคร่งครัด
อนึ่ง ในระหว่างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชอยู่นั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ ในการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ ซึ่งก็ทรงสามารถปฏิบัติ ได้อย่างเรียบร้อย เป็นที่พอพระราชหฤทัย และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลาผนวช แล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระอภิไธย ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ประเภท: สังคม ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 28 คนอ่าน: 27,900
โดย: kataypooh
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
40
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช   หามาเพิ่มให้แล้ว.......จ้า
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: สังคม