จากการค้นคว้า มาเกือบ 10 ปี พบว่า พระพุทธเจ้าไม่เคยได้ ประสูติในอินเดียหรือเนปาล แต่ประสูติในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็น ชมพูทวิป ที่แท้จริง ท่านเห็นด

ตื่นเถิดคนไทย!!!! พี่น้องครับ เชื่อหรือไม่ว่า พระพุทธศาสนากำเนิดที่สุวรรณภูมิ และพระพุทธเจ้าประสูติในที่นี้ //ขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาของพ่อหลวง ขอบคุณที่ได้เกิดมาอยู่ในพระพุทธศาสนาและอยู่ใต้ร่มพระศากยมณี สาธุโมทนา

ภูมิใจเถิดเกิดเป็นไทย ทะนงไว้ในใจตน แผ่นดินนี้ของทุกคน ใช่แผ่นดินของใคร มาเถิด เพื่อนพ้อง ร่วมร่ำร้องเพลงชาติไทย อนุรักษ์ความเป็นไทย คงความยิ่งใหญ่ ให้ยังคง ...
อาจจะเหนื่อยบางครั้ง อาจจะเจ็บบางที แต่คนไทยก็ยิ้มกันได้เรื่อยมา....หุหุ กระทงแรกครับ ช่วยให้กำลังใจกันหน่อย^^
เว้ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ
(๑) เพื่อเสนอผลการค้นคว้าเกี่ยวกับพระพุทธอุบัติภูมิ หรือแดนเกิดแห่งพระพุทธศาสนาว่า พระพุทธศาสนาเกิดที่ใด อยู่ในอินเดียหรือในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่ีงเป็นที่ตั้งของ ชมพูทวีป ที่แท้จริงซึ่งประกอบด้วยประเทศไทย ลาว (รวมบางส่วนทางใต้ของจีน) เขมร พม่า มอญ
(๒)เพื่อเปิดเผยความจริงที่ว่า มี ชาวอังกฤษ และเยอรมันอย่างน้อย ๖ คน ได้ร่วมกันสร้างหลักฐาน และเขียนประวัติพระพุทธศาสนาใหม่ เผยแพร่ไปทั่วโลก ทำให้พระพุทธศาสนาเกิดในอินเดียมาเมื่อไม่ถึง ๑๓๐ ปีมานี้เอง และ
(๓) เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลที่ปรากฏที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และข้อมูลที่เป็นอยู่จริงในประเทศอินเดียเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาไม่ได้เกิดในประเทศอินเดีย จนกระทั่งเกิดนิกายมหายานขึ้นในราว พ.ศ.๖๐๐

ติดตามต่อตามลิ้งค์กันเลยครับท่าน
Tag:
ประเภท: สังคม ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 12 คนอ่าน: 24,383
โดย: zanta
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
12
จากการค้นคว้า มาเกือบ 10 ปี พบว่า พระพุทธเจ้าไม่เคยได้ ประสูติในอินเดียหรือเนปาล แต่ประสูติในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็น  ชมพูทวิป  ที่แท้จริง ท่านเห็นด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: สังคม