รูป สัตว์หิมพานต์พร้อมคำอธิบาย

นายช่วง สเลลานนท์ ประพันธ์หนังสือ “ศิลปไทย” ในปีพ.ศ. ๒๔๙๔ และได้มีการกล่าวถึงสัตว์หิมพานต์ ท่านได้จำแนกสัตว์หิมพานต์เป็น ๓ ประเภทคือ สัตว์ทวิบาท (สองขา) สัตว์จตุบาท (สี่ขา) และ ประเภทปลา

เราได้จำแนกสัตว์หิมพานต์เป็น ๑๕ ประเภทดังนี้

Tag:
ประเภท: ศิลปะ ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 43 คนอ่าน: 306,183
โดย: สันติ_จงอยู่กับท่าน
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
18
สัตว์หิมพานต์พร้อมคำอธิบาย
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน