รูป ดาวโรงเรียน น่ารักทั้งนั้น >.<

[img]http://upic.me/i/7w/quxum.jpg[/img]
ชื่อเล่น : กรุ๊ปค่ะ,

ชื่อจริง : ภัทราพรรณ โชติธรรมวัฒนา

โรงเรียน : หอวัง

[img]http://upic.me/i/y6/mug62.jpg[/img]

ชื่อเล่น : กัส ค่ะ,

ชื่อจริง : โฟกัส จีระกุล

โรงเรียน : เบญจมราชาลัยฯ

[img]http://upic.me/i/86/di7av.jpg[/img]

ชื่อเล่น : เเก้วค่ะ,

ชื่อจริง : จริญญา ศิริมงคลสกุล

โรงเรียน : Trinity International School

[img]http://upic.me/i/nm/mqfjj.jpg[/img]

ชื่อเล่น : จีนค่ะ,

ชื่อจริง : เกล้าเเก้ว สินเทพดล

โรงเรียน : มัธยมวัดนายโรง อินเตอร์

[img]http://upic.me/i/fd/51xjx.jpg[/img]


ชื่อเล่น : จุ๊ค่ะ,

ชื่อจริง : จุฑามาศ ปลั่งสุชน

โรงเรียน : ฐานปัญญา

[img]http://upic.me/i/ry/l6ilm.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องเเจมค่ะ,

ชื่อจริง : ชลธร ปรัชญารุ่งโรจน์

โรงเรียน : เขมะสิริอนุสสรณ์

[img]http://upic.me/i/hd/s3ecg.jpg[/img]

ชื่อเล่น : ดั๊กกี้ค่ะ,

ชื่อจริง : ศรัณย์พร วิสุทธิธาดา

โรงเรียน : International School of Bangkok

[img]http://upic.me/i/te/9o7ll.jpg[/img]

ชื่อเล่น : เเท๊ปค่ะ,

ชื่อจริง : สุทิชา ภาษีผล

โรงเรียน : ประภามนตรี 2

[img]http://upic.me/i/ph/epfjt.jpg[/img]

ชื่อเล่น : นนค่ะ,

ชื่อจริง : เเพรอร สุดเเสวง

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย

[img]http://upic.me/i/x4/5uc47.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้ำค่ะ,

ชื่อจริง : ชลนที อักษรสิงห์ชัย

โรงเรียน : พระหฤทัยคอนเวนต์

[img]http://upic.me/i/sx/yu22g.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องนิ้งค่ะ,

ชื่อจริง : กัญญาวีร์ ศรศักดากร

โรงเรียน : สตรีวิทยา

[img]http://upic.me/i/ld/qghwq.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องเเนนค่ะ,

ชื่อจริง : ภิญญาดา จันทร์เเจ่มจรูญ

โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศบางบอน

[img]http://upic.me/i/an/i1jpz.jpg[/img]

ชื่อเล่น : บัวจ้า,

ชื่อจริง : อาภาภัทร กัญจนพฤกษ์

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา

[img]http://upic.me/i/sk/xsgzq.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องบีค่ะ,

ชื่อจริง : วนิดา พรนำโชคชัย

โรงเรียน : ซางตาครู้สคอนเเวนต์

[img]http://upic.me/i/la/yebht.jpg[/img]

ชื่อเล่น : บุ๊คค่ะ, เบสค่ะ

ชื่อจริง : ณัชชารีย์ กิจวิริยะ,ณิชชารีย์ กิจวิริยะ

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา

[img]http://upic.me/i/qo/h705q.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องบูมค่ะ,

ชื่อจริง : สิริกร ประเสริฐสิทธิกุล

โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา

[img]http://upic.me/i/lc/agjb8.jpg[/img]

ชื่อเล่น : ใบปอค่ะ,

ชื่อจริง : ศิณี พงษ์ศิริ

โรงเรียน : เซนต์ฟรัง ซิสซาเวียร์

[img]http://upic.me/i/yv/wluwh.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้อง Party ค่ะ,

ชื่อจริง : ลัคนาพร เดชะพหุล

โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา

[img]http://upic.me/i/au/xnvl3.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องเเป๋มค่ะ,

ชื่อจริง : นพิน พุทธารี

โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[img]http://upic.me/i/55/s9bm8.jpg[/img]

ชื่อเล่น : พลอย ค่ะ,

ชื่อจริง : อรพินท์ นาคสมบูรณ์

โรงเรียน : สายน้ำผึ้ง

[img]http://upic.me/i/rm/t896f.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องพลายจ๋าค่ะ,

ชื่อจริง : สิรีธร อมรรัตน์กุล

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย

[img]http://upic.me/i/ct/08vq9.jpg[/img]

ชื่อเล่น : เเพทตี้ค่ะ,

ชื่อจริง : อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา

โรงเรียน : Convent of the Infant Jesus

[img]http://upic.me/i/sz/rwfk3.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องเเพร์ค่ะ,

ชื่อจริง : พิมพิศา จิราธิวัฒน์

โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[img]http://upic.me/i/g1/3gdin.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องเเพรวค่ะ,

ชื่อจริง : ธันยทิพย์ วัลยะเสวี

โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[img]http://upic.me/i/zu/0o2vb.jpg[/img]

ชื่อเล่น : ฟ้าค่ะ,

ชื่อจริง : ดุลยา พิณเมืองงาม

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา

[img]http://upic.me/i/2x/7hkf4.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องฟางค่ะ,

ชื่อจริง : ธันนต์ธรญ์ นีระสิงห์

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย

[img]http://upic.me/i/zx/xeoia.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องเฟย์ค่ะ,

ชื่อจริง : พรปวัณ์ นีระสิงห์

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย

[img]http://upic.me/i/v7/1utka.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องมดค่ะ,

ชื่อจริง : คุณัชญา ชัยรัตน์

โรงเรียน : โยธินบูรณะ ( English Program )

[img]http://upic.me/i/na/kadhv.jpg[/img]

ชื่อเล่น : มายด์ค่ะ,

ชื่อจริง : ณภศศิ สุรวรรณ

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา

[img]http://upic.me/i/in/bnrrs.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องมิ้นต์ค่ะ,

ชื่อจริง : ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง

โรงเรียน : เเม่พระฟาติมา

[img]http://upic.me/i/fm/4ktg8.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องมีนค่ะ,

ชื่อจริง : มีนาพร วงศ์โฆษวรรณ

โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศศึกษา

[img]http://upic.me/i/4i/a801d.jpg[/img]

ชื่อเล่น : ยูริค่ะ,

ชื่อจริง : อารียา สุนพิชัย

โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา

[img]http://upic.me/i/pm/cc204.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องหนูนาค่ะ,

ชื่อจริง : หนึ่งธิดา โสภณ

โรงเรียน : สตรีวิทยา

[img]http://upic.me/i/m9/cjw40.jpg[/img]

ชื่อเล่น : หวาย !! ค่ะ,

ชื่อจริง : ปัญญริสา เทียรประสิทธิ์

โรงเรียน : ISR (International School of the Regents)

[img]http://upic.me/i/it/bsmpn.jpg[/img]

ชื่อเล่น : ออมค่ะ,

ชื่อจริง : สริตา เอี่ยมวสันต์

โรงเรียน : สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

[img]http://upic.me/i/ce/0riuq.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องอิ๊งค์ค่ะ,

ชื่อจริง : วรันธร เปานิล

โรงเรียน : สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

[img]http://upic.me/i/4v/rmjfj.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องเอ้ค่ะ,

ชื่อจริง : ภัทรพจี อดุลย์ศักดิ์ศรี

โรงเรียน : สตรีวัดอัปสรสวรรค์

[img]http://upic.me/i/7z/r9ur5.jpg[/img]

ชื่อเล่น : เอินค่ะ,

ชื่อจริง : ณัฐชยา ไกรฤกษ์

โรงเรียน : มาเเตร์เอดีวิทยาลัย

[img]http://upic.me/i/jq/whlyt.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องเพชรซี่

ชื่อจริง : เพชรเรื่องแสง ประกายยิบตา

โรงเรียน : ใต้สะพาน แถวหาดใหญ่ใน

[img]http://upic.me/i/1b/u8rl4.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องมดค่ะ (เชื่อเหมาะมาก น้องมด)

ชื่อจริง : พรหมจรรย์ ยืนอยู่ทน

โรงเรียน : อนุบาลไส้ถั่ว

[img]http://upic.me/i/s1/px8ga.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องไรเฟิร์ลค่ะ

ชื่อจริง : อัณฑะ ย่อมเยาว์

โรงเรียน : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

[img]http://upic.me/i/1g/pswqp.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องสไควเออร์

ชื่อจริง : อนิจจา บูญยังเกิด

โรงเรียน : ทำใจวิทยาคาร

[img]http://upic.me/i/k5/qrtic.jpg[/img]

ชื่อเล่น :น้องOzzy ค่ะ

ชื่อจริง : ชินณวงค์ นาคบัตซบ

โรงเรียน : ว่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[img]http://upic.me/i/nf/1vfvd.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องไข่หงส์/น้องแซมเปิ้ล

ชื่อจริง : มาดแมน ยิ่งเจริญ/ครูต้วย แซ่หวาย

โรงเรียน : ผู้บำบัดสภาพทางจิต

[img]http://upic.me/i/2g/47yl4.jpg[/img]

ชื่อเล่น : น้องแนนซี่ /เพื่อนเรยกว่าตุ๊ดซี่

ชื่อจริง : อัปปรีย์ษรา บรรลัยกัลย์

โรงเรียน : เปิ๊ปพิศดาล / เจ้าทรง


อ้ากกกกก.....!!!!!

ประเภท: น่ารัก ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 12 คนอ่าน: 148,506
โดย: Fexloder
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
0
ดาวโรงเรียน น่ารักทั้งนั้น >.<
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: น่ารัก