รูป มาดูภาพ3มิติกัน

เป็นภาพแบบCross-Eye View นะครับ

การดูแบบสลับตาด้วยตาเปล่า (Cross-Eye View)
การดูภาพ stereo pair นั้น สามารถดูได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือช่วย โดยการวางภาพขวา ไว้ด้านซ้าย และวางภาพซ้ายไว้ด้านขวา จากนั้น ใช้ตาขวาดูภาพด้านซ้าย และใช้ตาซ้ายดูภาพด้านขวา เมื่อเริ่มดูภาพ ภาพทั้งสองจะค่อยๆ เคลื่อนเข้าหากัน จนเกิดการ รวม (fused) ของภาพ และเกิดเป็นภาพ 3 มิติ
เนื่องจากการดูภาพด้วยตาเปล่านั้น อาจทำให้เกิดการล้าของกล้ามเนื้อตา และอาจเกิดการเวียน หรือปวดศีรษะได้ จึงควรค่อยๆ ฝึกไปจนชำนาญ คนบางคน มีความสามารถในการมองภาพ 3 มิติ ได้เร็วกว่าคนอื่น (คำอธิบายจากhttp://funscience.gistda.or.th/stereo/stereo.html)

Tag:
ประเภท: ศิลปะ ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 50 คนอ่าน: 26,281
โดย: sombut
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
13
มาดูภาพ3มิติกัน
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน