บทความ พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช (พระเจ้าตากสินมหาราช) ตอน 5

เจ้าพระฝางนามเดิมว่า เรือน เป็นชาวเหนือ ศึกษาเล่าเรียนพระประยัติธรรม และฝ่ายวิปัสสนาที่กรุงศรีอยุธยา จนได้เป็นพระราชาคณะ ฉายา พระพากุล เถระ จำพรรษาอยู่ที่ วัดศรีอโยธยา ต่อมาได้เลื่อนเป็น พระสังฆราชเจ้าคณะเมืองสวางคบุรี ในสมัยแผ่นดิน พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนเป็นที่นับถือของคน แถวนั้น ครั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ก็ตั้งตนเป็นใหญ่ทั้งที่เป็นพระ เปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มเป็นสีแดงคนทั้งปวงเรียกกันว่า เจ้าพระฝาง มีอาณาเขตปกครอง ทางเหนือต่อแดน เจ้าพระยาพิษณุโลกที่เป็นใหญ่เพราะประชาชนเกรงกลัวนับถือว่าเป็นผีบุญ โดยเชื่อว่าสามารถมีฤทธิ์เดช เจ้าพระฝาง เคยยกทัพมาตีเมือง พิษณุโลกครั้งแรก แต่ไม่สำเร็จ ต่อมาเมื่อพระอินทร์อากรได้ครองเมืองพิษณุโลกต่อจากเจ้าพระยาพิษณุโลก จึงยกทัพตีเมืองพิษณุโลก และได้จับพระอินทร์ อากรประหารชีวิต จึงมีอาณาเขตเพิ่มขึ้น เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชได้แล้ว ทรงมีพระราชปรารภว่า มีชุมนุมเจ้าพระฝาง ที่ ต้องปราบปราม เพราะเจ้าพระฝางยังครองเพศบรรพชิต ประพฤติผิดพระวินัย กระทำตนเช่น ฆราวาส หลับนอนกับหญิงเป็นอลัชชี เมื่อหญิงท้องก็จับแต่งงาน กับพวกบ่าวไพร่ เป็นการปกปิดอันเป้นการเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนายิ่ง ทรงคิดที่จะกำจัด ทำลาย เจ้าพระฝางโดยเร็ว จึงสั่งให้กองทัพทั้งสองจากนครราชสีมา กลับกรุงธนบุรี

ประเภท: สังคม ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 18 คนอ่าน: 13,736
โดย: caty
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
24
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: สังคม