รูป ภาพศิลปะของ อ.ถวัลย์ ดัชนี

ถวัลย์ ดัชนี จิตรกร ช่างเขียนรูป แห่งดอยสูงเชียงราย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เมื่อพ.ศ. 2544 เกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

Tag:
ประเภท: ศิลปะ ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 28 คนอ่าน: 218,537
โดย: 01040104
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
-1
ภาพศิลปะของ อ.ถวัลย์ ดัชนี
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน