ในหลวง พระราชทานพระบรมโชวาท ย้ำทหารต้องเป็นที่ศรัทธาของปชช. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง

ในหลวงพระราชทานพระบรมโชวาทแก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในพิธีถวายสัตย์ฯ-สวนสนาม ให้ประพฤติตนดีเป็นเป็นที่ศรัทธาของประชาชน ระมัดระวังกายใจให้มั่นคง มีความสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น ความเจริญจะเกิดแก่บ้านเมือง

Tag:
ประเภท: สังคม ชนิด: ข่าว
บทวิจารณ์: 6 คนอ่าน: 22,622
โดย: วิน_(วิน_มีลาน)
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
12
 ในหลวง  พระราชทานพระบรมโชวาท ย้ำทหารต้องเป็นที่ศรัทธาของปชช. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: สังคม