คลิป ผู้เสียสละที่ควรยกย่อง

เอกราชของชาติไทยเรามีมาถึงทุกวันนี้ได้ก็ด้วย
ความสามัคคี
ขอให่คนไทยสามัคคีกันไว้นะครับ
เพื่อให้ผู้ที่อยู่แนวหน้าไม่ต้องเหนื่อเปล่า

ประเภท: สังคม ชนิด: คลิป
บทวิจารณ์: 8 คนอ่าน: 9,595
โดย: san_1
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
5
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: สังคม