พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ทหารหาญกัมพูชา สร้างความปลื้มปิติและขวัญกำลังใจแก่พสกนิกร

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ (พระอิสริยยศปัจจุบัน พระมหาวีรกษัตริย์ พระวรราชบิดา เอกราช บูรณภาพดินแดน และความเป็นเอกภาพแห่งชาติเขมร) อดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชา พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงมีทรงมีพระราชสาส์น เป็นภาษาฝรั่งเศส จากที่ประทับ ณ กรุงปักกิ่ง บริจาคพระราชทรัพย์

ประเภท: การเมือง ชนิด: ข่าว
บทวิจารณ์: 4 คนอ่าน: 9,262
โดย: palrak
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
1
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ทหารหาญกัมพูชา สร้างความปลื้มปิติและขวัญกำลังใจแก่พสกนิกร
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน