มติชน ลงข่าว ในหลวง พระราชทานพระบรมราชาโชวาทแก่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ทรงให้กำลังใจปฏิบัติงานเพื่อให้บ้านเมืองมีความเจริญ ซึ่งในสมัยนี้ก็ไม่ใช่ง่าย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชาโชวาทแก่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ทรงให้กำลังใจปฏิบัติงานเพื่อให้บ้านเมืองมีความเจริญ ซึ่งในสมัยนี้ก็ไม่ใช่ง่าย ภายหลังนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกฯ นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อเวลา 17.02 น. วันที่ 25 กันยายน

ประเภท: การเมือง ชนิด: ข่าว
บทวิจารณ์: 5 คนอ่าน: 16,213
โดย: palrak
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
19
มติชน ลงข่าว  ในหลวง  พระราชทานพระบรมราชาโชวาทแก่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ทรงให้กำลังใจปฏิบัติงานเพื่อให้บ้านเมืองมีความเจริญ ซึ่งในสมัยนี้ก็ไม่ใช่ง่าย
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน