รูป โป่งข่าม แก้วกายสิทธิ์แห่งล้านนา

โป่งข่าม แก้วกายสิทธิ์แห่งล้านนา

นับแต่โบราณกาลมาแล้วที่คนรุ่นก่อนๆ ได้รู้จักและเห็นคุณค่าของแก้วชนิดต่าง ๆ ว่ามีคุณวิเศษเพียงใด ทั้งยังรู้จักที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและครอบครัว แต่ก่อนที่จะนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามวิธีการที่แท้จริงนั้นต้องรู้จักคุณลักษณะ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแก้วแสงแต่ละชนิดเสียก่อน

ประเภท: ศาสนา ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 37 คนอ่าน: 67,338
โดย: Dollamink
มากกว่า 7 ปีที่แล้ว
12
 โป่งข่าม  แก้วกายสิทธิ์แห่งล้านนา
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน