รูป ภาพเก่า ในหลวง ที่หนึ่งในดวงใจของเราและของคนทั้งโลก

คงไม่เคยมีพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลกนี้ แม้ในอดีตและปัจจุบันที่เป็นที่ยอมรับของคนได้ทั้งโลกขนาดนี้ ด้วยความบริสุทธิ์ใจหาใช่ด้วยพระเดชแต่เป็นพระคุณ
(บางภาพอาจมีซ้ำขออภัย)

ประเภท: สังคม ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 76 คนอ่าน: 50,867
โดย: at1
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
22
ภาพเก่า ในหลวง ที่หนึ่งในดวงใจของเราและของคนทั้งโลก
กระทงร้อน