คลิป 10 อันดับหนังไทยที่คนชื่นชอบมากที่สุดในทศวรรษ

ข่าวบันเทิงสำนักข่าวไทยและสวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นคนไทยเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่คนไทยชื่นชอบในรอบ 1 ทศวรรษ (2539-2548)” โดยสุ่มสำรวจกระจายตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จำนวนทั้งสิ้น 1,017 คน สำรวจระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2549

ประเภท: หนัง ชนิด: คลิป
บทวิจารณ์: 31 คนอ่าน: 72,826
โดย: รพินทร์_ไพรวัลย์
มากกว่า 7 ปีที่แล้ว
19
10 อันดับหนังไทยที่คนชื่นชอบมากที่สุดในทศวรรษ
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน