พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จงภาคภูมิใจที่มีในหลวง

ประเภท: สังคม ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 10 คนอ่าน: 224,567
โดย: SNAP_MAN
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
17
พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน