พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จงภาคภูมิใจที่มีในหลวง

ประเภท: สังคม ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 13 คนอ่าน: 297,408
โดย: SNAP_MAN
มากกว่า 7 ปีที่แล้ว
17
พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: สังคม