ปัญหาเขตแดนไทยกับกัมพูชา

ทันทีที่ สมเด็จเจ้านโรดม สีหมุนี กษัตริย์องค์ใหม่ของกัมพูชาได้ทรงลงพระปรมา ภิไธยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยเขตแดนแห่งชาติอย่างเป็นทางการเมื่อ 2 ปีกว่าที่ผ่านมา ถ้อยแถลงหนึ่งที่หลุดออกมาจากปากของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานของคณะกรรมการสูงสุดฯชุดนี้ ก็คือ


“...ข้าพเจ้าจะใช้เวลาทุกเศษเสี้ยวที่ยังคงเหลืออยู่ในชีวิตนี้เพื่อดำเนินการในทุกวิถีทางในอันที่จะทำให้บรรดาข้อขัดแย้งต่างๆที่เกี่ยวกับเขตแดน ซึ่งกัมพูชายังคงมีอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านนั้นให้หมดไปให้จงได้...”


แน่นอนว่าถ้อยแถลงเช่นนี้ ย่อมมิใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดที่บุคคลผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวนี้จะประกาศเจตนารมณ์เช่นนี้ หากแต่ที่ถือว่าผิดปกตินั้นก็เพราะว่าผู้ที่กล่าวถ้อยแถลงนี้ก็คือ สมเด็จเจ้านโรดม สีหนุ

ประเภท: การเมือง ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 6 คนอ่าน: 79,116
โดย: boi9999
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
7
ปัญหาเขตแดนไทยกับกัมพูชา
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน