ตำนาน พระอุปคุต

ท่านเป็นพระเถระสำคัญองค์หนึ่ง ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (ผู้นำกองทัพธรรมแผ่กระจายไปทั่วโลก) เป็นพระเถระผู้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพ และฤทธิ์เดชเกรียงไกร สามารถปราบพญามารและกำจัดสิ่งชั่วร้าย ที่จะมาทำลายพิธีกรรมใหญ่ ๆ มาแต่ครั้งโบราณ
(พระคาถา อุปคุตผูกผี ท่องนะโมก่อน๓หน อุปปะคุตโตจะมหาเถโร อุปปะคุตตังจะมหาเถรัง พันธะเวระมาระพันธานุภาเวนะอิมังกายะพันทะนังอฐิษฐามิฯ เวลาใช้งายๆให้เดินไปที่ๆวิญญาณสิงอยู่ด้ยสายสิญพันพร้อมท่อง๓หนพันให้เสร็จพร้องพระคาถาเพื่อสะกดมิให้วิญญาณอาละวาด ใด้ผลชงัดนัก) ทุกพระคาถาขึ้นนะโมก่อนทุกครั้งครับ

ประเภท: ศาสนา ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 4 คนอ่าน: 23,093
โดย: boi9999
มากกว่า 7 ปีที่แล้ว
6
ตำนาน พระอุปคุต
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน