รูป เที่ยวพระธาตุอินทร์แขวน ที่พม่า

สวยงามครับ ถึงตัวพระธาตุองค์ไม่ใหญ่แต่แปลกที่เอาไปตั้งไว้บนหิน

ประเภท: ท่องเที่ยว ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 15 คนอ่าน: 14,122
โดย: I2D2
มากกว่า 7 ปีที่แล้ว
11
เที่ยวพระธาตุอินทร์แขวน ที่พม่า
กระทงร้อน