ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก

“ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวง คือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก หากเรายึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาวิกฤติต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น เราจะนำแนวคิดนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร

ประเภท: ศาสนา ชนิด: อื่นๆ
บทวิจารณ์: 0 คนอ่าน: 24,662
โดย: รู้น้อย มากกว่า 9 ปีที่แล้ว
10
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน