คลิป การหาปลาโดยให้ปลากระโดดขึ้นบนเรือเอง

ในประเทศไทยก็มีนะ ใช้เรือที่เรียกว่าเรือผีหลอก

ประเภท: ไม่ธรรมดา ชนิด: คลิป
บทวิจารณ์: 4 คนอ่าน: 9,101
โดย: Voice
มากกว่า 2 ปีที่แล้ว
22
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน